Polityka prywatności Fidum sp. z o.o.

Polityka prywatności

Fidum Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku jest administratorem Twoich danych osobowych. W Fidum Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku szanujemy Twoją prywatność i zapewniamy ochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z prawem. Nasza Polityka prywatności w jasny sposób wyjaśnia kwestie związane z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych, które możemy o Tobie zbierać.

Możesz mieć pewność, że chronimy informacje, które pozyskujemy, zwłaszcza przed innymi firmami, które świadczą podobne usługi jak nasze.

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana. Dlatego też powinna być okresowo poddawana przeglądom. Jeżeli okaże się to potrzebne, możemy wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki prywatności, dlatego zachęcamy do cyklicznego odwiedzania sekcji Polityka prywatności na naszej stronie internetowej oraz przesyłania sugestii i propozycji zmian w tym zakresie, co jeszcze lepiej pozwoli chronić Twoje dane osobowe.

1. Powody dla których dane osobowe kontrahentów są gromadzone

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji oferowanych przez nas umów (zgodnie z Twoją umową kupna-sprzedaży i/lub najmu) i świadczenia przez nas usług, a także rozpatrzenia Twojej oferty sprzedaży ruchomości czy wniosku o najem (w tym ustalenia Twojej tożsamości) przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży i/lub najmu.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy:

 • jest to niezbędne w celu przestrzegania naszych obowiązków prawnych (na przykład, udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi kierowanych przez rzecznika praw konsumentów, UOKiK, rzecznika finansowego, organów ścigania, KNF lub organu ds. ochrony danych osobowych, lub innych właściwych organów regulacyjnych, na przykład obowiązków, które są konieczne do identyfikowania i zapobiegania wszelkim nadużyciom, w tym finansowym, praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu działalności terrorystycznej i innej działalności przestępczej);


 • jest to niezbędne w celu wspierania naszych prawnie uzasadnionych interesów przy zarządzaniu naszą działalnością gospodarczą, w tym w związku z (i) administrowaniem Twoją umową kupna—sprzedaży i/lub najmu, w tym odzyskiwaniem wszelkich środków pieniężnych i ruchomości nam należnych, kontaktowaniem się z Tobą i informowaniem o wszelkich zmianach w naszych produktach, usługach i oferowanych umowach, (ii) doskonaleniem naszych umów, produktów i usług oraz testowaniem, aktualizacją i wdrażaniem nowych technologii dotyczących identyfikacji, oceny ryzyka i zdolności finansowej, zapobieganiem nadużyciom finansowym i prawnym, zapobieganiem wykorzystywania w naszym serwisie niedozwolonego oprogramowania, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej (iii) zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw, (iv) w celach statystycznych i badań rynkowych oraz w celu mierzenia lub zrozumienia skuteczności działań reklamowych skierowanych do Ciebie i innych osób, (v) zbyciem i reorganizacją spółki; (vi) komunikowaniem się z Tobą za pomocą narzędzi elektronicznych, w tym udzieleniem informacji i pomocy poprzez bazę gotowych odpowiedzi oraz (vii) administrowaniem i doskonaleniem naszych stron internetowych, ich zabezpieczeniem i zapewnieniem, że treść tych stron jest prezentowana na Twoim komputerze w najbardziej efektywny sposób, pod warunkiem że, w każdym przypadku, Twoje prawa i interesy nie są nadrzędne w stosunku do takich prawnie uzasadnionych interesów;


 • mamy Twoją zgodę na przesyłanie drogą papierową i/lub elektroniczną materiałów dotyczących marketingu bezpośredniego. Możesz wycofać swoją zgodę dotyczącą marketingu bezpośredniego w dowolnym czasie.

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące odpowiednich wyroków skazujących i przestępstw w zakresie dozwolonym przez szczegółowe krajowe przepisy prawa lub szczegółowe przepisy prawa Unii Europejskiej lub jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych (np. dane dotyczące Twojego stanu zdrowia). Przekazanie niektórych Twoich danych osobowych może być konieczne dla zawarcia z nami umowy kupna-sprzedaży i/lub najmu i świadczenia przez nas oferowanych usług. W przypadku, gdy nie zgodzisz się na podanie tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy oraz wynająć oferowanych ruchomości.

2. Sposób gromadzenia danych osobowych

Zbieramy informacje na cztery sposoby:

 1. kiedy dostarczasz nam informacje, na przykład w rozmowie bezpośredniej, wypełniając nasze umowy i/lub wnioski (w tym u naszych przedstawicieli);
 2. kiedy dostarczasz nam informacje, na odległość, na naszych stronach internetowych, za pomocą mediów społecznościowych, listownie, wysyłając e-maile, telefonicznie lub za pomocą jakichkolwiek innych środków lub usług na odległość;
 3. automatycznie, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej;
 4. kiedy dane są nam przekazywane poprzez osoby trzecie lub pozyskiwane przez nas z publicznie dostępnych źródeł.

W dużej mierze zbieranie danych w sposób automatyczny odbywa się poprzez pliki cookie, śledzenie sygnałów nawigacyjnych i z wykorzystaniem podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.

3. Jakie dane kontrahentów są gromadzone

Zbieramy wszelkie informacje, które nam przekazujesz:

 1. Kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, korzystasz z niej lub wypełniasz wszelkie formularze lub składasz wnioski na naszej stronie internetowej, u naszych pracowników lub przedstawicieli lub w jakikolwiek inny sposób udostępniony przez nas.
 2. Kiedy zgłaszasz problem lub komunikujesz się z nami odnośnie naszych umów, produktów lub usług.
 3. Kiedy uczestniczysz w grupach dyskusyjnych, wpisujesz komentarze na naszym blogu lub używasz innych mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej, kiedy uczestniczysz w innych działaniach prowadzonych za pomocą naszych stron internetowych lub mediów społecznościowych.
 4. Kiedy przystępujesz w jakikolwiek sposób do konkursu, promocji lub badania ankietowego oraz w mediach społecznościowych.
 5. Jeżeli, z jakiegokolwiek innego powodu, komunikujesz się z nami za pomocą ww. metod.

Informacje, które nam przekazujesz obejmują Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub numer ewidencyjny, adres zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu, datę urodzenia, płeć, stan cywilny, liczbę nieletnich dzieci, status zatrudnienia, nazwę pracodawcy, numer telefonu do pracy, miesięczny dochód i wydatki, informacje finansowe i informacje faktyczne i prawne dotyczące sprzedawanej nam ruchomości, numer konta bankowego, opis, nagranie głosu (rozmowy przychodzące i wychodzące), Twoje zdjęcie lub wizerunek, dane z Twojego dokumentu tożsamości, podpis oraz wszelkie inne informacje, które zechcesz nam przekazać.

Utrwalimy i przechowamy oraz wykorzystamy informacje przekazane nam przez Ciebie w sposób określony powyżej. Możemy nagrywać również nasze rozmowy telefoniczne dla celów szkoleniowych, w związku z rozpatrywaniem Twoich reklamacji, dla celów dowodowych oraz żeby zweryfikować transakcje dotyczące obsługi klienta.Informacje, które zbieramy o Tobie w sposób automatyczny:

W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy w sposób automatyczny następujące informacje:

 1. Informacje techniczne, w tym rodzaj urządzenia, adres protokołu internetowego (IP) oraz dane dostawcy usług internetowych wykorzystywane do połączenia Twojego urządzenia z Internetem, Twój login, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, platforma i system operacyjny, rozdzielczość ekranu, lokalizacja, kodowanie czcionek.
 2. Informacje dotyczące Twoich wizyt, w tym pełny adres URL do strony internetowej (w tym data i godzina); produkty, które przeglądałeś lub których szukałeś, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na naszej stronie (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemy z pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności użytkownika, a także każdy numer telefonu, z którego łączono się z naszą Spółką.


Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich:

Zwracamy się z prośbą o informacje o Tobie do osób trzecich, na przykład organów administracji publicznej lub KRD. Robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz, kiedy jest to konieczne, uzyskujemy Twoją wcześniejszą zgodę. Otrzymujemy informacje o Tobie:

 1. w trakcie składania przez Ciebie jakiegokolwiek wniosku o zawarcie umowy kupna-sprzedaży i/lub o najem lub rozłożenie zadłużenia na raty.

Wówczas możemy:

szukać informacji o Tobie, Twojej zdolności finansowej, ogólnej sytuacji finansowej, obecnych i byłych zobowiązaniach i długach, sytuacji dotyczącej zatrudnienia w odpowiednich rejestrach (w tym w rejestrach zawierających informacje dotyczące dochodu, historii finansowej, zadłużenia wobec osób trzecich, adresów, nieważnych dokumentów tożsamości, nadużyć, prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne), w agencjach, instytucjach finansowych, u innych osób trzecich oraz w publicznie dostępnych źródłach w tym dotyczących prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej; otrzymywać informacje z banków, instytucji finansowych i płatniczych dotyczące Twoich płatności na naszą rzecz.

 1. od partnerów biznesowych działających w obszarze usług technicznych, płatniczych i dostaw, sieci reklamowych, dostawców narzędzi analitycznych, dostawców usług wyszukiwania informacji w trakcie świadczenia nam przez nich usług;
 2. w jakimkolwiek innym przypadku, kiedy wyraziłeś zgodę na ujawnienie nam danych.

Jak długo dane osobowe są przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas, gdy świadczymy na Twoją rzecz usługi, a gdy przestajesz być naszym kontrahentem, przez okres niezbędny do zabezpieczenia naszych interesów prawnych, w przypadku sporu z klientem lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Zazwyczaj jednak przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie, wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania danych - na przykład w niektórych krajach istnieje obowiązek przechowywania danych klientów do 10 lat do celów kontroli podatkowej lub kontroli w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

4. Informacja na temat przekazywania danych osobowych innym podmiotom

Przekazujemy Twoje dane wybranym osobom trzecim w związku z realizacją naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie oraz w innych celach opisanych w niniejszej polityce. Podmioty te:

 1. świadczą usługi w naszym imieniu polegające na identyfikacji Twojej tożsamości;
 2. pomagają nam w naszej działalności gospodarczej, na przykład w zakresie hostingu i tworzenia stron internetowych, oceny ryzyka i wykrywania nadużyć, windykacji należności oraz obsługi klienta, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej, dostarczania narzędzi analitycznych do wykorzystania w naszych umowach, usługach, wsparcia działań marketingowych;
 3. pomagają nam oferować i świadczyć usługi;

Przekazanie danych może nastąpić:

 1. w dowolnym czasie, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy wówczas ujawniać informacje o wykorzystywaniu przez Ciebie naszych usług oraz o Twoich odwiedzinach na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, kiedy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zapobiegania i wykrywania nadużyć lub udzielania odpowiedzi na wnioski instytucji państwowych;
 2. w związku z identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom oraz ochroną przed nadużyciami i w celu zmniejszenia ryzyka finansowego;
 3. w związku z identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem działaniom związanym z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem działalności terrorystycznej;
 4. podczas realizacji płatności przelewem; wówczas możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom świadczącym usługi w zakresie przetwarzania płatności;
 5. w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Twoich zobowiązań, możemy przekazać dane dotyczące Twoich obowiązków umownych wydania ruchomości lub uregulowania należności z umowy firmom windykacyjnym oraz firmom świadczącym usługi prawne;
 6. możemy przekazać Twoje dane osobowe analitykom i dostawcom usług w zakresie wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam doskonalić i optymalizować Stronę internetową;
 7. podczas sprzedaży całości lub części naszego przedsiębiorstwa, lub przeniesienia przysługujących nam wierzytelności na osobę trzecią;
 8. we wszelkich innych celach, o których mowa powyżej.

W czasie przekazywania danych osobowych, jesteśmy zobowiązani zapewnić, że odbiorca danych stosuje te same środki bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych, jak środki bezpieczeństwa stosowane przez nas.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane i przekazywane osobom trzecim w sposób oraz w ilości, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, w umowie/-ach zawartej/-ych pomiędzy Tobą a nami, oraz w zgodach udzielanych przez Ciebie.

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej „EOG”), w tym w państwach które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, na przykład USA. Może to dotyczyć takich procesów, jak przetwarzanie płatności, analiza danych (w tym nadużycia, kontrole ryzyka i wiarygodności finansowej), gromadzenie danych o korzystaniu z naszych stron internetowych i usług, cele reklamowe (w tym reklama behawioralna) lub wsparcie w zakresie zapotrzebowania na usługi, produkty lub nasze umowy.

W niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi tzw. "roboty". W tym przypadku Twój adres IP może zostać przekazany firmie Google Inc. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dokładamy wszelkich rozsądnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami. Możemy na przykład (i) zawrzeć z odbiorcami danych umowy powierzenia przetwarzania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską; i/lub (ii) przekazywać dane osobowe odbiorcom danych w USA, którzy posiadają certyfikację zgodnie z programem Tarczy Prywatności UE-USA.

5. Jakie prawa przysługują kontrahentom odnośnie ich danych osobowych

Masz następujące prawa:

 1. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych).
 3. Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), chyba że nie wywiązałeś się z umowy to Twoje dane osobowe nie zostaną usunięte w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 4. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 5. W szczególności, masz bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 6. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo ją cofnąć w dowolnym czasie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem przez Ciebie zgody. Możesz wycofać zgodę pisemnie, na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami na adres e-mail: iodo@fidum.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 0048 600-500-626.
 7. Masz prawo żądać poprawienia danych lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 8. Zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw możesz wykorzystać następujące formularze:

 1. Prawo dostępu do danych
 2. Prawo do przenoszenia danych
 3. Prawo do usunięcia danych

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw do żądania poprawienia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku na adres e-mail iodo@fidum.pl.

Zależnie od konkretnych okoliczności związanych z czynnością w zakresie przetwarzania mogą mieć zastosowanie pewne warunki lub ograniczenia. Możemy podlegać pewnym obowiązkom prawnym, które nie pozwalają nam na natychmiastowe usunięcie Twoich danych. Takie obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisów o rachunkowości.

6. Czy stosujemy podejmowanie automatycznych decyzji

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany to możliwość podejmowania decyzji z wykorzystaniem środków technologicznych bez zaangażowania człowieka. Czasem wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ponieważ:

 1. zapewnia większą spójność lub rzetelność w procesie podejmowania decyzji (np. pomaga zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu lub dyskryminacji);
 2. zmniejsza ryzyko niewywiązania się z umowy kupna-sprzedaży i/lub najmu;
 3. umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu niż w przypadku procesu decyzyjnego przeprowadzanego przez człowieka oraz zwiększa efektywność procesu.

Automatyczne decyzje mogą opierać się na dowolnym rodzaju danych, na przykład:

 1. dane przekazane bezpośrednio przez daną osobę fizyczną (np. w odpowiedziach na pytania ankietowe);
 2. dane zaobserwowane na temat osób fizycznych;
 3. dane wywnioskowane, na przykład profil osoby fizycznej, który został już stworzony (np. wynik oceny zdolności finansowej).

Decyzje, które nie są w pełni automatyczne to takie, które mogą obejmować działania naszych pracowników. Na przykład, przed zawarciem umowy najmu zbadamy Twoją zdolność finansową oraz przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży sytuację faktyczną i prawna ruchomości oraz w niektórych przypadkach możemy dokonać dodatkowej weryfikacji telefonicznej, co ma miejsce przed podjęciem decyzji w stosunku do osoby fizycznej.

Stosujemy czasem zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu wykonania umowy na podstawie wniosku osoby fizycznej.

7. Konsekwencje przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w celu oceny Twojej zdolności finansowej i oceny ryzyka, żeby zdecydować czy wynająć Ci ruchomość, a jeśli tak to na jakich warunkach i na jaki okres oraz sytuację faktyczną i prawną ruchomości, aby sprawdzić czy kupić od Ciebie ruchomość. Negatywna ocena Twojej zdolności finansowej i/lub sytuacji faktycznej i prawnej ruchomości, czasem wydawana w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, może skutkować nie zawarciem umowy kupna-sprzedaży i/lub najmu.

Informujemy, że w przypadku otrzymania decyzji wydanej w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji;
 2. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji;
 3. prawo do wyrażenia własnego stanowiska.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw wystarczy, że skierujesz odpowiednie żądanie albo stanowisko w jednej z poniżej wskazanych form:

 1. pisemnej składając osobiście, w siedzibie FidumSp. z o.o., albo
 2. pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Fidum Sp. z o.o., albo
 3. ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem telefonu 0048 690-820-830, albo
 4. elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: iodo@fidum.pl

Jeżeli nie wywiążesz się z umowy np. nie wydasz ruchomości i/lub nie zapłacisz należności z umowy, możemy skorzystać z usług osób trzecich w celu wyegzekwowania spłaty należności lub odebrania ruchomości i w tym celu udostępnić im Twoje dane osobowe.

8. Zmiany w polityce prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym czasie ze wskazaniem daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności. W przypadku istotnych zmian, podkreślimy wszelkie takie zmiany oraz będziemy starali się bezpośrednio zwrócić na nie Twoją uwagę, na ile to możliwe. Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Polityki prywatności w naszym archiwum do wglądu.

Od ostatniej wersji niniejszej Polityki prywatności wprowadziliśmy następujące zmiany:

 1. brak

W celu uzyskania dostępu do poprzednich wersji Polityki prywatności proszę kliknąć w link znajdujący się tutaj.

9. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt: poprzez e-mail:

 1. na adres e-mail: iodo@fidum.pl
 2. listownie na adres: Fidum Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Łęgska 4, 87-800 Włocławek.
 3. Telefonicznie pod numerem 0048 690-820-830

Fidum sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, adres: ul. Łęgska 4, 87-800 Włocławek, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej oraz naszych produktów, usług i umów.

10. Dodatkowe informacje

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, podlegasz tym politykom.